Susurration of the Spruce
2020-06-04 — 2020-05-14

Susurration of the Spruce

Emma Löfström

Susurration of the Spruce / Granens Susning

Emma Löfström

4/6-14/6.2020

 

I sin kommande utställning på Wip Konsthall presenterar Emma Löfström sin konstnärliga undersökning av den boreala skogens ekosystem. Granens Susning påbörjas i Jämtland, i familjehuset vid Ljungans strand. Älven var tidigare en viktig transportled, där virke från inlandskogarna flottades mot sågverken längs kusten, sedan vidare söderut till Europa. Idag har stora arealer av virkesplantager med gran och tall ersatt de en gång till synes oändliga boreala naturskogarna. I det här projektet riktas uppmärksamheten mot skogens inre liv och de nätverk av mykorrhiza som formas mellan träd och svamp, där gränserna mellan rot, jord och mycel suddats ut. Med ett intresse för de mutualistiska relationer som kopplar samman skogen genom underjordiska strukturer, rör sig arbetet bortom den natursyn som domineras av nyttotänk, mot det mer än mänskliga. Skogens ekosystem med alla de komplexa exempel på samarbete och pluralism berättar en annan historia än den som beskriver skogen utifrån råvaruuttag och kortsiktiga vinstperspektiv.

 

I utställningen presenteras nya teckningar och collage, växtfärgade tyger och skulpturer av återvunnet trä. Tillsammans formar de olika delarna en installation som leder betraktaren in i skogens värld. Utställningens färgskala är hämtad direkt från det nordliga landskapet, konstnären har skapat en palett med pigment från växter, bär, bark och svampar, som kommit till genom att kombinera lokal kunskap med experiment i ateljén. Inspirationen till arbetet är hämtat ur fältstudier, vetenskaplig forskning, traditionell kunskap och mytologier, alla perspektiv bidrar till kärnan i den process som strävar efter en ökad förståelse för omgivande ekologier.

 

Välkommen!

 

Utställningen öppnar utan vernissage, konstnären finns på plats under utställningens öppettider.

Öppettider:

torsdag-fredag 12-18

lördag 12-16

Samt efter överenskommelse.

 

 

Kontakt:

Emma Löfström

www.emmalofstrom.se

emmalofstrom@gmail.com

+46(0)736-812442