High Definition II
2020-01-17 — 2020-01-19

High Definition II

Erik Linghede

// När min farmors syster flyttade till New York i början av 1900-talet så hade hon knappt sett någon bild av platsen som väntade. Skyskraporna överraskade henne. Då levde hon ändå i en tid där fotografier tog allt större plats i informationsflödet. I vår tids bildcentrerade samtid, där vi i allt större utsträckning förhåller oss till ytan och bilden av någonting eller oss själva, vill jag fokusera blicken på det inre mysteriet.

Genom att utforska fantasin och tron på varje tings och plats besjälade kärna har jag iakttagit min omgivning. Jag har väntat på att varje fotografi ska komma till mig, konversera med mig. Aldrig jaga en bild eller framkalla den, utan låta uppenbara sig. Bilderna är inte redigerade mer än ibland något uppljusade, lite skärpta. Färgerna är upptagna så som SONY’s senaste digitala färgprofil ser världen.

Vår samtid söker efter en reboot/omstart, systemmässigt och ideologiskt. Där försöker jag utforska och formulera en närmare kontakt med vår delade verklighet och omgivning. Att utveckla en större finkänslighet och observant förmåga till vår omvärld och vårt gemensamma rum. Bilderna visar på naturen, det organiska, och samtidigt människans naturliga förmåga att förkroppsliga och skapa artificiellt och syntetiskt. Allt i en lek med romantik, andlighet och humor.

High Definition är en växande utställning och ett experimentellt arbete där koreografen Erik Linghede valt fotografi som uttryck för sitt arbete. Utställningens namn är en filosofisk lek med begreppet High Definition (HD) och den västerländska kulturens uppgörelse med tanken om ständigt framåtskridande. Livet i en alltmer högupplöst yta väcker frågor om vårt okända inre.

Med stöd av: Konstnärsnämnden