BESVÄRJELSE BESVÄRJELSE BESVÄRJELSE BESVÄRJELSE BESVÄRJELSE BESVÄRJELSE BESVÄRJELSE BESVÄRJELSE
2019-12-05 — 2019-12-15

BESVÄRJELSE

Mia Andrée Clara Hedborg

En rumslig installation med teckningar och målningar.
 
Utställningen "Besvärjelse" har vuxit fram ur insikten om det nödvändiga i att gå rakt in i kärnan av varat, till platsen där det bränns. Insikten om att det är konstens uppgift, och kanske alltid har varit; att befinna sig i det mest väsentligas centrum, eller åtminstone i dess närhet. Det är också för konstnären ett privilegium att få arbeta med detta.
 
Den tid vi lever i leder oss djupare in i det konstnärliga arbetet. Mänskligheten står inte inför utan mitt i en brännpunkt där behovet av koncentration och mod är oändligt.
Här, djupt inne, mötte oss ordet Besvärjelse, därav utställningens titel.
 
Genom att visa upp våra verk håller vi något stången. Vi övar oss att se rakt in i rädslor och sanningar. Gräva ännu längre in, djupare ner.
 
Vid första anblicken kan våra verk tyckas väsensskilda men vi upplever dem som olika aspekter av samma sak. Vi ser dem som tätt sammanvävda och att de trivs i varandras sällskap De öppnar upp, speglar, förlänger och berikar varandra.
 
VERNISSAGE torsdag 5 december kl 16-20
 
ÖPPET:
torsdag-fredag kl 15-18
lördag-söndag kl 13-16
eller enligt överenskommelse
 
Mia 0704 561 195
Clara 0707 758 600