Se men inte synas, synas men inte se Se men inte synas, synas men inte se Se men inte synas, synas men inte se Se men inte synas, synas men inte se Se men inte synas, synas men inte se
2018-02-23 — 2018-03-04

Se men inte synas, synas men inte se

Annika Bergström

Det är ett oavbrutet skissande, en ständig rörelse. En serie experiment som uppstår i ett flöde. 
En pågående kunskapsprocess där försöken växer ur varandra, bringar ordning och oordning, vänder sig ifrån och emot varandra. 
Varje försök startar i en fråga som under arbetet antar en teknisk form. Eller är det tvärtom? Ur de tekniska försöken föds frågor. 
Frågorna handlar om rörelse på insidan och utsidan, hur vi människor ser varandra och syns, vad vi visar och gömmer.

Annika Bergström har arbetat länge som animatör, regissör och tecknare. Hon är nyligen utexaminerad från Stockholms Dramatiska Högskola med en MFA i Animation, och arbetar experimentellt med videodokumentation, teckning och animationsteknik. Verken som uppstår ur en lekfull och ifrågasättande praktik närmar sig en sorts poesi eller ett språk där varje rörelse har en dold betydelse. Tillsammans gestaltar de en inre resa genom funderingar om relationen mellan insida och utsida, och om att samtidigt vara subjekt och objekt.

Välkommen till Wip:konsthall!

Vernissage: Fredag 23/2, kl. 17.00 - 20.00

Utställningens öppettider: 
Lör 24/2 12 - 16
Sön 25/2 12 - 16
Lör 3/3 12 - 16

Håller också öppet på begäran under veckan, ring 070-338 70 86

Hitta hit:

Pendeltåg, buss och Tvärbanan station Årstaberg

Se karta: www.wipsthlm.se/konsthall/besoksinfo

Banderoll ovanför ingången: ”wip:sthlm”.
Ring på porttelefonen!

Lokalerna är handikappsanpassade.
Om du inte kan gå i trappor, säg till i porttelefon så visar vi väg till hiss.

Varmt välkomna!

wipkonsthall@gmail.com

www.wipsthlm.se