Patricia Aramburu


Postadress: 12572 Älvsjö, Sverige
Hemsida: aramburu.se/index.html
E-post:

MINA KÄNSLOR GÅR INTE ATT MASSPRODUCERAS: Intresserad av gränsområden som förenar olika ämnen som: konst, urbanism, psykologi, design, forskning, filosofi, poesi,antropologi, dans & matematik med särskild fokus på det offentliga rummet. Utforskar känslornas koppling till material så som objekt, landskap och kropp

  • konst handlar om upplevelse
  • urbanism handlar om interaktion
  • psykologi handlar om beteende
  • design handlar om nyfikenhet
  • forskning handlar om besatthet
  • filosofi handlar om frågor
  • poesi handlar om struktur
  • antropologi handlar om människor
  • dans handlar om kapitulera
  • matematik handlar om intuition


http://issuu.com/patriciaaramburu/docs/tolosemyself