Thomas Tempte


Telefon: 08 668 38 01
Mobiltelefon: 070 357 94 53
E-post:

Epitafium över Europeiska träkonsten – hommage till Lechmeister Georg Renner är en konstruktion som sammanfattar och avslutar ett över lång tid starkt engagemang.

 

Utgångspunkten är en maskin som stod i tyska Augsburg i början av 1500-talet. Jag hörde talas om den för 29 år sedan. Den framställde fanér så effektivt att staden kunde exportera denna vara över hela Europa. Konstruktören hette Georg Renner och han var ansvarig för alla vattenarrangemang i Augsburg; dammar, kanaler, slussar, nivåregleringar och vallgravar. Två floder rinner samman just vid Augsburg: Wertach och Lech. Lechmeister – mästare över Lech. Följden av denna maskins existens blev att en mycket stor yrkeskår växte fram med intarsia som specialité. Två av dessa kom till Kalmar på 1560-talet och deras arbeten är ännu bevarade i Kalmar Slott och orsaken till att jag 450 år senare valde denna bildteknik.

 

Men Epitafium är inte i första hand en maskin utan en slags teknisk skulptur var huvudtema är människans alstrande och ödeläggande förmåga. Detta kan man se beroende vilken sida man väljer att betrakta. 120 citat ur världslitteraturen.

Centrifugal och centrepetal intresserar mig mycket.