Om Wip:sthlm

Wip:sthlm [work in progress] är ett samarbete mellan nittiotre konstnärer som arbetar i lokaler på Årsta Skolgränd 12-14.

Våra två våningsplan i huset rymmer 83 ateljéer samt konsthall, verkstäder, projektrum och kontor.

Genom att skapa en organisation där en stor grupp konstnärer kan samarbeta för bästa möjliga arbetsutrymmen såväl som idéutbyten hoppas vi skapa ett generöst sammanhang för konstnärer och publik.

Den samtida konsten är på flera sätt gränslös. Konstnärers arbetsområden utökas kontinuerligt till att inbegripa nya tekniker, metoder och konstnärsroller. Konsten av idag är ett brett fält där utrymme finns att på en mängd sätt använda och utveckla sin kompetens som konstnär. Det är ett fält som skiljer sig från det övriga samhället ifråga om syfte och mål. En av konstens funktioner är dess möjlighet att vara ett fält där nya idéer kan ta form och prövas. Den kompetens som konstnärer besitter är mångsidig, kommunikativ och ofta djuplodande. Nya förhållningssätt och synsätt till konst kräver nya samarbetsformer och nya sammanhang.