Styrelse

Malvin Karlsson - ordförande
Irina Lindqvist - kassör
Lisa Rinnevuo - sekreterare

Olov  Tällström - ledamot
Mari Kretz - ledamot
Lena Flodman - ledamot

Siri Tolander - suppleant

Hanna Ljungh - suppleant

Anna Edsjö - suppleant

Stina Brockman - suppleant

 

 

Adjungerade till styrelsen vid behov: 

Gunilla Wiel Svensson
Maj-Britt Niklasson

 

Valberedning

Arne Falang

 

Kontakt med styrelsen:  styrelsen@wipsthlm.se