Aktuellt  /  Arkiv

2024-04-20 — 2024-06-09

Vi arbetar här

Jasmin Daryani, Hanna Abrahamsson / Emma Arenhill / Emma Augustsson / Niklas Aurgrunn / Saga Bergebo / Ida Björs / Anna Broström Ek / Amandla Cherian / Anna Drvnik / Jo Ehnsiö / Åsa Elmstam / Adrian Faber /Johan Österholm mfl

Hökarängen är den gemensamma nämnaren för utställningen. Alla medverkande konstnärer är bosatta eller verksamma i närområdet. Med utställningen vill Konsthall C stärka lokala konstnärskap och fungera som en gemensam mötesplats, såväl som att bjuda in en större allmänhet att upptäcka och fascineras av rikedomen i Hökarängens konstnärsnätverk.

Länk: konsthallc.se

The Third Hand – Maurizio Cattelan and the Moderna Museet Collection
2024-02-24 — 2025-01-12

The Third Hand – Maurizio Cattelan and the Moderna Museet Collection

Henrik Samuelsson

The exhibition The Third Hand includes several of Maurizio Cattelan’s most iconic works alongside pieces that he has chosen from the Moderna Museet Collection.

West, mixed media on canvas, 180 x 216 cm, 2006

Länk: https://www.modernamuseet.se/stockholm/en/exhibitions/maurizio-cattelan-the-third-hand/

 Gränser i rörelse – 100 år av migration som förändrade Sverige
2023-06-09 — 2024-08-31

Gränser i rörelse – 100 år av migration som förändrade Sverige

David Larsson, Meira Ahmemulic, Daniel Aguirre, Martin Bornholm, Ricard Estay, Diana Jabi, Saadia Hussain, Bertil Almlöf, Solveig Pripp, Nabila Abdul Fattah, Reza Hazare, Petter Zennström, Behzad Khosravi Noori/René Leon Rosales och Dan Wolgers

Den allmänna ordningen och den inre säkerheten – David Larssons verk i utställningen Gränser i rörelse – 100 år av migration som förändrade Sverige.

Längst in i utställningen Gränser i rörelse – 100 år av migration som förändrade Sverige hittar du David Larssons verk Den allmänna ordningen och den inre säkerheten.

David Larsson har gått igenom medierapporteringen för perioden 2014–2018 kring bränder på flyktingboenden och identifierat ca 170 händelser av detta slag. Över ett hundratal av dessa händelser har avbildats i en serie fotografier, där konstnären har riktat kameran mot platser som fortsatte att existera bortom attentaten och bränderna. Här får betraktaren möta bilder av ett vardagligt Sverige. Men bakom det vardagliga döljer sig historier om våld, hat, flykt och utsatthet. I utställningsrummet samsas fotografierna med objekt, allt från tegelstenar till plasthinkar och krukor; spår av det som elden en gång försökte utplåna.

Titeln anspelar på polismyndighetens bedömning ”att den allmänna ordningen och den inre säkerheten i nuläget är hotad” i en skriftlig redogörelse från hösten 2015 om gränskontrollerna.

Verket Den allmänna ordningen och den inre säkerheten undersöker inte bara bränderna och attentaten mot flyktingförläggningarna som en gång ägde rum utan också efterdyningarna av ett kapitel som somliga ser som avslutat, nämligen flyktingkrisen. Vad har dessa platser att berätta? Vad är det man menar när man pratar om flyktingkrisen? Var detta en kris? Och för vem i så fall?

Utställningen på Mångkulturellt centrum är producerad av wip-medlemmen Paula Urbano.

Länk: https://mkcentrum.se/utstallningar/

Kommande

Momentum
2024-05-31 — 2024-09-22

Momentum

Henrik Samuelsson, Jörgen Agardtson, Linn Fernström, Claes Jurander, Lars Lerin, Jockum Nordström, Linda Ottosson, Sofia Runarsdotter, Sophie Tottie

Momentum – Tore A Jonasson Collection

Konsthall 16 is celebrating its first five years. The inaugural exhibition Sports Memories opened in February 2019 and featured new acquisitions to the art collection that was started by the founder Tore A Jonasson. This year’s presentation of recent acquisitions is the fifteenth exhibition since Konsthall 16 opened, so we could say that activities have gained momentum. The general heading also defines the works in this year’s exhibition, which reflects the artists’ personal experiences and convey both movement and brief moments.

Read more about the exhibition
https://www.rf.se/riksidrottsmuseum/konsthall-16/utstallningar/kommande-utstallningar