Anna Edsjö


Adress: Förmansvägen 25
Postadress: 117 59 Stockholm, Sverige
Mobiltelefon: 0707 33 30 85
Hemsida: www.unna.se
E-post:

Anna Edsjö arbetar främst med rumsliga gestaltningar och scenografi, i platsspecifika installationer i  mixed media. Hon har en examen i arkitektur och har sedan starten 1997 samarbetat med museer, organisationer, företag och myndigheter. 

Bilder från utställningar på wip konsthall och Trosa landskyrka samt uppdrag på Spritmuseum - Spritlandet Sverige med Malvin Karlsson, ljus Ellen Ruge.


Spritlandet Sverige