Anna Ridderstad


Adress: -, Knut Pernos väg 12
Mobiltelefon: 070-560 76 44
Hemsida: www.annaridderstad.se
E-post:

 

Anna Ridderstad (f. 1976) är verksam i Stockholm, Sverige, och arbetar med installation och fotografi. Med utgångspunkt i vår relation till ordning och kategorisering skapar hon strama verk som ger ett fysiskt möte bortom den intellektuella reflektionen. Skalan relaterar till den mänskliga kroppen, och genom rumslighet och materialitet laddar hennes verk platsen med närvaro, ofta med en fin balans mellan perfektion och redovisning av konstruktion och process. Anna Ridderstad är engagerad i den konstnärsdrivna scenen i Sverige, med soloutställningar på exempelvis Galleri 54 (Göteborg) och Konstnärshuset (Stockholm) och med grupputställningar runt om i världen. Sedan 2017 är hon en del av konstnärsdrivna Galleri ID:I i Stockholm.

 

Anna Ridderstad (b. 1976) is based in Stockholm, Sweden, and works with installation and photography. Her interest of our relationship to order and categorization leads to work characterized by austere simplicity that provides a physical encounter beyond the intellectual reflection. The scale relates to the human body, and through both spatiality and materiality her work charges a space with presence, often with a fine balance between perfection and presentation of construction and process. Anna Ridderstad is involved in the artist run scene in Sweden, with solo exhibitions at Gallery 54 (Gothenburg) and Konstnärshuset (Stockholm), and with group exhibitions around the world. Since 2017, she is part of artist run Gallery ID: I in Stockholm.