Galina Davydtchenko Torvaldsson


Postadress: Sverige
Telefon: 0736635272
Hemsida: galinadavydtchenko.se
E-post:

Allt var möjligt då....

Då uttalades orden på mitt språk...

Och så vidare,och så vidare