Lena Angel Carlsson


Mobiltelefon: 0705 30 46 71
E-post:

Balanspunkt

förhållande

se och synliggöra

lek

rörelse

livet i spänning mellan

lyfta, falla

vila

spänning mellan tillfälligheter, lek

och

det kontrollerade och preciserade 


Segel

Pärlan

Åska

Formering 1

Formering

Formering

mellan ...3

mellan himmel och jord 2

mellan himmel och jord 1

dolt

oklarheter