Linda Zetterman


Adress: Skånegatan 88
Mobiltelefon: 0707988938
E-post:

Jag är verksam som formgivare och konstnär och min praktik sträcker sig från produktdesign, konstprojekt till unika hantverksobjekt. I min praktik fokuserar jag på relationen mellan materialitet, färg och yta genom naturliga växtpigment. Jag arbetar med hela processen från frö till färg för att utforska komposition och kulörernas påverkan på varandra. Jag är utbildad på Konstfack, (MFA i Textil 2003). Jag håller även workshops och föreläsningar med fokus på indigo och färgning med växtpigment både i Sverige och internationellt.