Styrelse

Malvin Karlsson, ordförande
Disa Rytt, sekreterare
Emma Hartman
Mats Olofgörs
Anna Ridderstad

Suppleanter
Emma Löfströn
Lisa Rinnevuo
 

 

Valberedning
David Larsson
Sofia Ekström
 

 

Kontakt med styrelsen:  styrelsen@wipsthlm.se