Styrelse

Wip:sthlms styrelse vald på föreningsstämman maj 2022

Jesper OT Andersson, ordförande

Jasmin Daryani, sekreterare

Elisabeth Andreasson, kassör
Kristina Bength, ledamot
Aron Kullander-Östling, ledamot
Paula Urbano, ledamot
Freja Willborg, suppleant